zhoubná onemocnění prsu

Karcinom „in situ“
Objevení nádoru ve fázi „in situ“, který se v mamografii často projevuje shlukem mikrokalcifikací, je často výhrou. Růst maligních buněk je omezen jen na místo vzniku a nemetastazuje. Bez léčby by se ale vyvíjel dále a postupně by přešel do invazivního (infiltrativního) stádia. Rozlišujeme dva typy - lobulární (LCIS) a duktální (DCIS).


Invazivní karcinom
Tak to je již právě karcinom, který se rozrůstá do okolí. Nádorové buňky se pak mohou šířit do spádových lymfatických uzlin a do vzdálených orgánů. Histologicky rozlišujeme několik skupin invazivních nádorů. Duktální karcinom tvoří 70 – 85%, lobulární 10 – 14%. Ostatní typy nejsou příliš časté.