Ultrazvuk

Vyšetření je zcela nebolestivé, ležíte při něm pohodlně na zádech a lékař, který vyšetření provádí, Vám přejíždí speciální ultrazvukovou sondou s hladkým povrchem po celém prsu. Mezi sondu a kůži se použije vrstva gelu, která zlepší kontakt sondy. Sonda vytváří ultrazvukové vlnění, které proniká tkání prsu a různě se odráží zpět a je sondou zase snímáno. Na obrazovce lékař sleduje a hodnotí obraz v reálném čase a rovnou své závěry diktuje asistentce. 

tl_files/bup/Vysetreni/Vysetrovna_ultrazvuk.JPG

Ultrazvuk je ideálním doplňujícím vyšetřením k mamografii, protože ne vždy může snímek poskytnout veškeré informace.  Pomáhá u tzv. denzních (hutných) prsou, kdy není možné rozhodnout, co se v nepřehledné žláze skrývá. Slouží také k rozlišení nejasného ložiska. Naopak u tzv. prázdného prsu a u vyšetření mikrokalcifikací je mamografie plně dostačující a ultrazvuk zde nepodá žádné další užitečné informace.
Bez předchozího mamografického vyšetření lze provést vyšetření ultrazvukem jen u mladých žen. Nezastupitelnou úlohu hraje ultrazvuk při kontrolách reakce zhoubného nádoru na chemoterapii, vyšetření uzlin v podpaží a jizev po mastektomii a po rekonstrukčních výkonech. Pod ultrazvukovou kontrolou se také provádí většina intervenčních výkonů.