Jak správně vykazovat

Doporučené kódy diagnóz pro mamografické i ultrazvukové vyšetření.

preventivní: Z12.3, N95.1, Z80.3, Z87.7, Z91.8 a jiné
diagnostické:  N63, N61, C50, D486, N645

Nárok na preventivní (screeningovou) mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění má každá žena, pokud splňuje tyto podmínky:
 • asymptomatická
 • věk nad 45 let
 • od poslední screeningové mamografie uběhlo více než dva roky (interval si ZP na den hlídají)
 • žádanka od gynekologa nebo praktického lékaře


Screeningová mamografie není zahrnuta to indukované péče lékaře, a to včetně doplňujícího ultrazvuku a nově i core-cut biopsie.
Pokud žena nesplňuje výše uvedené podmínky, může jí být provedena preventivní mamografie za úhradu (viz ceník). Podmínkou je věk nad 40 let (mimo vyšetření před kosmetickou operací) a poslední mamografie více než před rokem. Nejčastěji je toto hrazené vyšetření doporučeno ženám v mezidobí mezi dvěma screeningovými mamografy při užívání HRT.
Samostatné preventivní ultrazvukové vyšetření prsou není hrazeno zdravotními pojišťovnami, ale lze ho provést na přímou platbu klientky (viz ceník). Toto vyšetření není nijak věkem omezeno.

Diagnostická mamografie a diagnostický ultrazvuk je indikován u žen symptomatických. Jedná se o pacienty (ženy i muže) každého věku. Mohou mít některý z příznaků: hmatný tumor nebo rezistenci, krvavý výtok z bradavky, stažení bradavky, zatažení kůže, zatvrdlina, ekzém na bradavce nebo jiné klinické známky onemocnění prsu. Toto vyšetření jde do indukované péče lékaře. Pro diagnostické vyšetření je důležitá správná volba číselné diagnózy na žádance (viz výše).
Lékař radiolog je zodpovědný za výtěžnost vyšetření, tzn., že vybírá zobrazovací metodu první volby (mamograf či ultrazvuk) a následující postup vyšetření. Pokud je vhodné po diagnostické mamografii provést biopsii, nemůžeme si na rozdíl od screeningové mamografie to vyšetření indikovat sami. Proto můžete být požádáni o vystavení žádanky na toto vyšetření. Prosíme o spolupráci, naši lékaři žádají o toto vyšetření ve zcela odůvodněných případech.


Pokud je ze žádanky a ze všech ostatních údajů, které má lékař-radiolog screeningového centra k dispozici (včetně např. osobní anamnézy ženy) zřejmé, že se jedná o preventivní mamografické vyšetření, nikoliv diagnostickou mamografii, může radiolog dg. změnit a v popisu zdůvodnit, proč změnil typ vyšetření z diagnostického na preventivní.
Situace může být pochopitelně i opačná – v odůvodněných případech změna preventivní mamografie na diagnostickou.


Více o správném vykazování naleznete zde.