PREVENCE

O rakovině prsu se mluví a píše. Je to dobře. Padlo jedno ze zbytečných tabu. Jsou zveřejňovány různé rady a doporučení, jak se má žena o své prsy starat. To je také dobře. České ženy se učí „preventivnímu myšlení“. Pomalu přijímají za svou myšlenku, že nejlepší léčbou rakoviny prsu je její včasný záchyt. Ze zhoubného nádoru prsu, je-li nalezen včas, je možno se buď zcela uzdravit, nebo s ním vést mnohaletou remízu se současnou vysokou kvalitou života. V porovnání s jinými nemocemi prostě není rakovina prsu fatální (konečné) onemocnění bez budoucnosti.

KDY MOHU PŘIJÍT

Na preventivní vyšetření může přijít každá žena bez ohledu na věk. Při splnění určitých podmínek (viz zde) je vyšetření plně hrazeno ze zdravotního pojištění a v ostatních případech si žena vyšetření hradí sama.

Žena od 45 let věku má jednou za 2 roky nárok na preventivní mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou na základě žádanky od gynekologa nebo praktického lékaře.

U žen užívajících v menopauze hormonální substituční terapii (HST, HRT) je vhodné provést mamografické vyšetření každý rok. Vzhledem k tomu, že nárok na preventivní mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění má žena pouze jedenkrát za dva roky, hradí si v tomto případě každý druhý rok vyšetření sama. Stejně je tomu i u žen, které si přejí být vyšetřeny vzhledem k osobním či rodinným rizikovým faktorům 1x ročně, i když neužívají HST (týká se žen nad 40 let věku).

U mladších žen, které nemají známky onemocnění prsu, ale vyskytují se u nich osobní či rodinné rizikové faktory nebo chtějí jen mít jistotu, že jsou zdravé, lze provést preventivní ultrazvukové vyšetření za úhradu.

ANATOMIE PRSU

Představíme-li si těleso prsní žlázy jako hrozen sestavený z mnoha stovek malých koncových lalůčků propojených mezi sebou křehkými nehmatnými mlékovody, nemusíme se ani dívat do lékařských atlasů. Koncové lalůčky, které nejcitlivěji reagují na všechny hormonální změny a které jsou v mateřství producentem mateřského mléka, mají v klidovém stadiu u různých žen velmi různou velikost. U některých žen je norma velikosti koncového lalůčku 1mm, u jiných to může být až 7mm. V době laktace (kojení) prokazují tyto lalůčky schopnost mnohonásobně se zvětšit. Větší standardní velikost koncových lalůčků žlázy (mimo dobu kojení), kdy lalůčky dosahují v průměru 5-7mm, bývá zdrojem počátečních neúspěchů při samovyšetřování.

Hormonální závislost lalůčků je důvodem, proč je dobré každé vyšetření prsní žlázy provádět v období největšího hormonálního klidu v prvních deseti dnech po začátku menstruačního cyklu, kdy jsou nejmenší a nejlépe stlačitelné. V období před menstruací obvykle lalůčky zbytní, jsou bolestivé a hůře prohmatné.