O nás

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje je pracoviště specializované na diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Centrum již na počátku svého fungováno obdrželo akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR  pro provádění mamografického screeningu. Naši odborníci pod vedením prim. MUDr. Miroslavy Skovajsové Ph.D. poskytují odborné rady nemocným ženám v době nemoci i po léčbě, ale i zdravým ženám s vyšším osobním nebo rodinným rizikem vzniku nádorového onemocnění. Včasná diagnóza a úspěšná léčba zachrání nejen život, ale sníží i utrpení nejbližšího okolí.

 
tl_files/bup/Kontakt/Vstup.jpg

Pracoviště BREAST UNIT PRAGUE prošlo první i druhou etapou, při kterých v prostorách centra postupně vznikla odděleně mamografická a ultrazvuková část.  „Pracoviště musí být kvalitní ve všech jeho technických i organizačních částech, přátelské pro vyšetřované ženy a bude proto vznikat po etapách. S rozmyslem a podle potřeb tak, jak se postupně ukazují,“ doplňuje MUDr. Skovajsová.

V říjnu 2016 jsme v Praze 6 otevřeli druhé centrum - Mamma centrum Hradčanská. Centrum je plně digitálně spojeno s mateřským pracovištěm na Hájích, je vybaveno nejmodernější technikou pro provádění mamografických a ultrazvukových vyšetření prsu. Má všechna potřebná povolení, je akreditováno k provádění mamografického screeningu a má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

 

Naše poslání

BREAST UNIT PRAGUE již od roku 2011 doplňuje potřebnou kapacitu v síti screeningových pracovišť v Praze. Přispívá k posílení screeningového programu a tím ke zlepšení účasti českých žen v celonárodním programu sekundární prevence rakoviny prsu.

BREAST UNIT PRAGUE splňuje všechny nároky, které musí pracoviště v síti screeningových center mít. Jde o erudici lékařů i radiologických asistentů, stejně tak jako o kvalitu přístrojů a schopnost postarat se nejen o zdravé, ale hlavně o nemocné ženy. Existuje v dobře dostupné lokalitě Prahy 11, v příjemném prostředí v blízkosti centrálního parku.

Nově diagnostikované pacientky jsou podle pravidel moderní onkologie referovány v onko-mamárním týmu komplexního onkologického centra (KOC) onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, který vede prof. MUDr L.Petruželka, CSc. BREAST UNIT PRAGUE je již druhým rokem součástí tohoto KOC.

Pro koho tady jsme

Jsme tu pro všechny, kteří berou své zdraví vážně. Záměrně je použito slovo kteří, protože onemocnění prsu se nevyhýbá ani mužům.

Provádíme úplnou škálu mamární diagnostiky. Do našeho centra mohou přijít zdravé ženy na preventivní vyšetření buď v rámci mamografického screeningu plně hrazeného zdravotní pojišťovnou, nebo, pokud nesplňuji podmínky věku, na vlastní úhradu. (ceník vyšetření ZDE). Většina zdravotních pojišťoven hradí pravidelně screeningovou mamografii jednou za dva roky od 45 let věku.

Na vyšetření mohou samozřejmě přijít i ženy a muži, u kterých se již vyskytl problém a mají doporučení na tzv. diagnostickou mamografii, nebo na některý z diagnostických či léčebných výkonů (např. biopsie, punkce apod.). Zároveň nabízíme i konzultační služby.

Na oddělení provádíme i ultrazvuková vyšetření, která se netýkají onemocnění prsu, jako je např. ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, břicha apod.

Proč k nám

Pracoviště BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje vzniklo podle standardních požadavků European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna na fungování screeningových jednotek. Pracoviště je nadstandardně vybaveno nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi. Odborným i organizačním garantem je průkopnice českého mamárního screeningu a integrované diagnostiky prsní žlázy MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Rovněž další lékařky, které zde pracují, jsou odbornice v diagnostice prsu s mnohaletou praxí: MUDr. Jana Frýbová, MUDr. Jana Žížalová,   MUDr. Petra Steyerová a MUDr. Ida Topolová se věnují diagnostice prsní žlázy jako své hlavní specializaci. Všechny lékařky mají letitou zkušenost s prováděním intervenčních výkonů na prsní žláze. Jde o běžné biopsie i odběr vzorků pod stereotaktickou kontrolou ale i označování operačního pole před operací. Rutinně provádějí sledování efektu chemoterapie u pacientek léčených v tzv. neoadjuvantním režimu. Sonograficky posuzují kvalitu implantátů u žen po zvětšení prsů, ale také hodnocení všech stavů po estetických výkonech na prsu.

Tým radiologických asistentů vede jedna z nejzkušenějších asistentek v ČR: Bc Markéta Boháčová. Kromě letitých zkušeností v praxi a s vedeným mamografického týmu asistentů je rovněž konzultantkou v odborných otázkách pro SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

V BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje pracují dále zdravotní sestry, administrativní pracovnice, ale také specialistka na digitální provoz centra.