Seznam pracovišť provázejících genetické vyšetření

Fakultní nemocnice v Motole
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
prim. MUDr. Markéta Havlovicová
Tel. k objednání: 224 433 564

 

Fakultní Thomayerova nemocnice
Oddělení lékařské genetiky
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
MUDr. Vladimír Gregor
Tel. k objednání: 261 083 760

(soukromá genetická ambulance Ohmova 271, 109 00 Praha 10
Tel: 271 961 183)

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Albertov 4
128 00 Praha-Nové Město
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Tel. k objednání: 224 967 171

 

Gennet s.r.o.
Kostelní 9
170 00 Praha 7
prim. MUDr. Eva Hlavová
Tel. k objednání: 222 313 000

 

GHC Genetics, s.r.o.
Krakovská 8
110 00 Praha 1
Tel. k objednání: 234 280 280, 234 280 000