MUDr. MIROSLAVA SKOVAJSOVÁ Ph.D.

V roce 1982 ukončila studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se v oboru radiologie a od roku 1988 se věnuje mamodiagnostice. V roce 2011 založila novou diagnostickou jednotku specializovanou na choroby prsu s názvem BREAST UNIT PRAGUE - Mamma centrum Háje.

 
Na téma diagnostika prsní žlázy publikovala desítky odborných článků, ale i textů pro laickou veřejnost. Přednáší po celé republice na specializovaných konferencích, vzdělávacích i osvětových akcích. Na téma screening a diagnostika nádorů prsu přednášela v Austinu (USA, Texas), v Monte Carlu, Dubrovníku a ve Vídni. V roce 2001 absolvovala stáž na Mayo Clinic v Rochesteru (Minnesota, USA). Mimo jiné absolvovala světoznámé a prestižní kurzy mamární diagnostiky profesora Tabára: v roce 1996 v Turku (Finsko), 2006 v Istanbulu (Turecko) a v roce 2011 v Praze.

 

S tématem Prediktivní možnosti denzity mamografického obrazu obhájila doktorskou práci v roce 2005 na Masarykově universitě v Brně. Je jedním ze zakladatelů a neúnavných propagátorů programu screeningu nádorů prsu v ČR. V současné době je opakovaně zvolenou předsedkyní Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA cz) – sdružení radiologů, kteří se specializují na diagnostiku onemocnění mléčné žlázy. V roce 2003 napsala učebnici Mamodiagnostika- integrovaný přístup.

tl_files/bup/O-nas/MUDrSkovajsova.jpg

 
Je zakladatelkou a propagátorkou jednodenní diagnostiky prsu. Od roku 1996 předává své zkušenosti lékařům ve výukových kurzech, které pro katedru IPVZ pořádá na svém pracovišti. Je rovněž externím učitelem 3. lékařské fakulty UK. Pod názvem: „Omyly v mamární diagnostice“ pořádá každoročně odbornou konferenci radiologů - mamodiagnostiků, která se stala vyhledávaným diskusním a výukovým fórem. V současné době se dr. Skovajsová věnuje budování tohoto oddělení BREAST UNIT PRAGUE, komplexní jednotky pro diagnostiku a léčbu prsu tak, jak vyžadují evropská pravidla deklarovaná autoritami: European Society of Mastology (EUSOMA) a Europa Donna.

MUDr. Skovajsová o své práci říká:
„ Mamodiagnostika je mým povoláním, ale také koníčkem. Celý můj profesní život se snažím, aby kvalita diagnostiky prsu byla ve všech koutech České republiky co nejvyšší, aby všechny ženy měly k této kvalitě stejný přístup. Všechny mé aktivity, které zabírají většinu mého osobního volna, směřuji k tomu, aby si české ženy uvědomily, že nádory prsu jsou sice nejčastějším zhoubným onemocněním žen, ale že je ve většině lze nalézt ve velmi časném a tudíž i dobře léčitelném stadiu. Jsem šťastná, že většina pacientek, kterým byl v posledních letech díky screeningu objeven nádor prsní žlázy v malém stadiu, nejen že nepřišla o prs, ale jejich šance na úplné uzdravení je vysoká. Moje mise bude splněna, až všichni zdravotníci, ale hlavně samotné ženy, přijmou myšlenku, že: "Nejlepším lékem na rakovinu prsu je její včasný záchyt.“ “