Aktuální otevírací doba

Pro objednání na vyšetření můžete využít online objednání, kde si můžete vybrat termín který vám vyhovuje, nebo telefonicky v pracovní době na tel.: 775 13 11 11. Další možností objednání je osobní návštěva dle otevírací doby.

pracoviště : Mamma centrum Hradčanská, MAPA ZDE
adresa: Bubenečská 284/12, Praha 6

pondělí 7:30 - 15:30
úterý 7:30 - 15:30
středa 7:30 - 15:30
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno

pracoviště : Mamma centrum Háje
adresa: Konstantinova 1479/1, Praha 4

pondělí 7:30 - 18:00
úterý 7:15 - 15:30
středa 7:15 - 15:30
čtvrtek 7:15 - 15:30
pátek 7:00 - 14:00

 


Vážení kolegové, milé klientky,

ráda vám oznamuji, že od 18. 10. 2016 krok za krokem rozbíháme činnost pracoviště Mamma centrum Hradčanská.

Pracoviště je vybaveno nejmodernější technikou, má všechna potřebná povolení k provozu. Je plně digitálně napojeno na mateřské pracoviště Mamma centrum Háje. V současné době probíhají jednání s pojišťovnami o úhradách vyšetření. Zpočátku budeme v Mamma centru Hradčanská vyšetřovat klientky bez žádanek - na vlastní úhradu, postupně, podle realizací smluv s jednotlivými pojišťovnami, bude provoz otevírán i vyšetřením s žádankou odesílajícího lékaře. Proces postupného rozjezdu pracoviště plánujeme do konce roku 2016. Plný provoz pracoviště, pokud nedojde k úředním průtahům, bude spuštěn od ledna 2017.

 

                                                                                                           prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

 

Vážené čtenářky, milí čtenáři, kolegové i přátelé.

Vítám vás všechny na stránkách BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje a Hradčanská, které jsou již pět let součástí sítě akreditovaných screeningových center v České republice.

Naše pracoviště jsou postavena na principech integrované mammární diagnostiky. Vedle screeningové mamografie bezpříznakových žen se s plným nasazením věnujeme preventivním i diagnostickým vyšetřením žen i ve fertilním a premenopauzálním věku do 45 let. Našimi každodenními pacientkami jsou rovněž ženy po různých typech estetických  výkonů na prsní žláze, nejčastěji po zvětšení prsu implantátem.

BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Hradčanská je pro screeningový program a Mamma centrum Háje je pro screeningový program i pro diagnostiku prsní žlázy personálně i přístrojově vybaveno tak, jak vyžaduje evropský standard. Jsou plně digitalizované. Hlavní vyšetřovací modality: mamografy a ultrazvukové přístroje mají nejvyšší potřebnou kvalitu. Běžně provádíme diagnostické předléčebné core a vakuové biopsie za ultrazvukové kontroly nebo pod stereotaktickým zaměřením mamografu. Všechny naše klientky i pacientky dostávají srozumitelné nálezy, zpravidla ihned po vyšetření do ruky. Běžně také poskytujeme, především ve spolupráci s gynekology a odborníky v plastické chirurgii, drobné terapeutické intervenční výkony na prsní žláze.

Celý můj profesní život, který se v mammární problematice začal v roce 1988, se snažím, aby prevence i diagnostika nejčastějšího ženského zhoubného onemocnění - rakoviny  prsu - nebyla pro každou jednotlivou ženu větší zátěží, než je nezbytně nutné.

Proto je krédem našich  Mamma centrech:

PROFESIONALITA A VSTŘÍCNOST


Vytvořili jsme klidná a příjemná prostředí, do kterých se naše klientky rády na preventivní mamografie navracejí. Ženy, které odcházejí z preventivní (screeningové) mamografie zdravé, dostanou srozumitelnou informaci, kdy bude termín jejich další preventivní mamografie, nebo kdy bude vhodné provést včasnější kontrolu. Ženy, které k nám přicházejí z vlastního rozhodnutí na preventivní vyšetření před pravidelným screeningem, poučíme o prevenci s ohledem na jejich věk, rodinnou a osobní anamnézu. Ženám, kterým odhalíme závažné onemocnění prsů, poskytujeme plnohodnotný medicínský servis s dovedením diagnózy do úplného závěru a předáním k léčbě do onko-mamárního týmu  1.onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. S pacientkou zůstáváme během léčby v kontaktu, následně poskytujeme celoživotní dispenzární péči ve spolupráci s onkology, kteří jí léčili.

V mammografickém screeningu je každoročně v ČR vyšetřeno přes 600 tisíc žen a u těchto žen bez příznaků nemoci nalezeno více, než 3500 nových případů. Jde většinou o časná stádia, která jsou následována  často jen jednodušší léčbou, v 85% bez ztráty prsu s výhledem na úplné uzdravení. Stále častěji  proto platí, že v naší zemi žijí ženy, o jejichž nemoci vědí jen jejich nejbližší, diagnóza nádoru prsu ani léčba nezměnila nijak zásadně jejich životy a tím ani životy jejich rodin. Na prevenci však zatím dochází jen něco málo přes 50% žen, a proto se každý rok v naší zemi léčí dalších nejméně 3500 žen s nádorem, který nebyl diagnostikován včas. Léčba pokročilejších stadií přináší ženě větší útrapy a tím poznamenává její  život i soukromí.

Naším profesním snem je, aby se řady včasně diagnostikovaných a úspěšně léčených žen rozrůstaly, neboť přes veškerá vědecká poznání neumíme žádnému typu zhoubných nádorů, a tedy ani rakovině prsu, zabránit. V Mamma centrech tomu pomáháme každodenním profesním i lidským nasazením všech našich zaměstnankyň.

Čas od času padá otázka, proč jsme naše centra nazvali BREAST UNIT. Jde o celosvětově používaný název pro centra mamografické prevence a diagnostiky chorob prsu. Deklarujeme tímto, že se nebojíme srovnání s podobnými centry v okolních zemích Evropy, ale i na jiných kontinentech. Druhá část názvu Mamma centrum je srozumitelná většině českých žen, neboť tento název jsem ve všech svých působištích používala již od 90.tých let a od té doby v České republice zlidověl.

Vážené klientky, profesní přátelé a kolegové.
Pomozte nám šířit osvětu o přínosu včasného záchytu zhoubného nádoru prsu. Záchyt nemoci v jejím časném stadiu se přes počáteční slzy vždy nakonec stane zdrojem  radosti pro pacientku i pro nás zdravotníky.                                           V úctě MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

 

Naše stránky jsou prostředkem komunikace mezi Vámi a BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centra Háje a Hradčanská.
Zde máte možnost dozvědět se o našem profesionálním týmu, o vybavení pracoviště, ale i o zásadách prevence rakoviny prsů. Chcete-li dostávat v průběhu roku informace o našich aktivitách i seminářích, které pravidelně pořádáme, ale také o dalších akcích pro veřejnost, na kterých se často podílíme, článcích v tisku a televizních výstupech, přidejte se k nám na naše Facebookové stránky!
Těšíme se na Vaši návštěvu v centru i na  našich stránkách.